Linux notes (Danish)

En problemorienteret introduktion til Linux

Om noterne
Disse noter startede som en huskeseddel til mig selv, men har på det seneste udviklet sig til en samling af små artikler, der løser specifikke problemer. Der findes mange tilsvarende guides på nettet, men det der skiller mine noter fra disse at de er problemorienteret. Personligt har jeg meget nemmere ved at lære nye metode ved at se dem i praktis. Oprindeligt var disse noter orienteret mod Mandrake, men jeg har siden brugt en del andre distributioner, og bruger for tiden Ubuntu, så det er min intention at artiklerne skulle kunne bruges på de fleste distributioner med mindre modifikationer.

Jeg har brugt linux fra starten af 2001 og begyndte at skrive noterne lidt efter og derfor kan noget af indholdet være forældet. Hvis forældet materiale eller andre fejl findes, så kontakt mig endeligt. Noterne er skrevet under åben dokument licens.

Download
Noterne fylder i sin nuværende form (Marts 2007) 126 sider og kan hentes her:

linux-note.pdf [3.1 MB]
linux-note.ps.gz [3.2 MB]