Category Archives: News

Setting up a Day of Defeat Source/Counter Strike Source dedicated server on Linux

Introduction
Even though there is some information on how to setup a dedicated server source server on a Linux based system the articles are often old or to generic for my liking. I have written this article to help other people setup a Day of Defeat source (DOD:S) server on a Ubuntu 8.04.1 system.

Downloading the software from steampowered.com
The first thing to do is to download the Source Dedicated Server from steampowered. So on the linux server I create a folder on the dod user account and download the binary with the following commands.

dod@dirac:~$ mkdir srcds_l
dod@dirac:~$ cd srcds_l
dod@dirac:~/srcd_l$ wget http://www.steampowered.com/download/hldsupdatetool.bin

Continue reading Setting up a Day of Defeat Source/Counter Strike Source dedicated server on Linux

Kubuntu/Ubuntu 8.04 bugs and solutions

Introduction
Over the week I have installed Ubuntu and Kubuntu 8.04 on 6 computers and to sum it up – I am not that impressed. I have experienced quite a few bugs and even though I found solutions to most of them I guess that these bugs could turn out to be real show stoppers for users not familiar with finding bug reports and solutions them self.

Java not working with Net banking
Installing the either “kubuntu-restricted-extras” or “ubuntu-restricted-extras” installs openjdk and not Sun’s Java. openjdk does not work with my Netbank, I needed to uninstall openjdk by doing:

 
aptitude remove icedtea-gcjwebplugin

and afterwards

 
aptitude remove openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless  openjdk-6-jre-lib

Finally I installed Sun’s Java

 
aptitude install sun-java6-jre sun-java6-plugin 

and afterwards Net banking was working.
Continue reading Kubuntu/Ubuntu 8.04 bugs and solutions

WordPress 2.2.2, phpAlbum 0.4.1.14 og Adsense

WordPress
Der er gået et stykke tid siden at jeg havde opdateret WordPress og phpAlbum, så i dag tog jeg mig tiden til at lave en fuld backup og derefter opdatere begge systemer. Jeg brugte tidligere WordPress 2.1, men havde nogle små problemer som sammen med sikkerhedsaspektet gjorde det til en god ide at opgradere. Jeg bruger den danske oversættelse, som kan hentes på:
www.wordpress.dk

phpAlbum
phpalbum.png Jeg har en masse billeder fra Svalbard som jeg gerne vil vise folk. Til det bruger jeg www.phpalbum.net, som er et lille frit script som klare det meste for mig. Jeg lægger blot billederne op på serveren og så genere phpAlbum alle undersider og holder styre på kommentarer og den slags. For at kunne referere til en ekstern side fra statiske side WordPress bruger jeg plugin’et Redirectify.

Continue reading WordPress 2.2.2, phpAlbum 0.4.1.14 og Adsense